زمان ثبت : جمعه 18 دی‌ماه سال 1388 در ساعت 09:24 ب.ظ
نویسنده : من
عنوان : ۲۲

امروز جمعه است:

و من در سالن مطالعه!(نگین چقدر خر میزنی!)

 ساعت 12:

به دلیل بسته بودن تریا و سلف من و دوستم در حال گرم کردن غذا:

اول ظرفو گذاشتیم رو سماور!رفتیم و برگشتیم یک سری ادم اونجا بودن !دختره گفت چه ظرف با کلاسی و رفت!

اقا رفتن همان و شکستن ظرف همان!چه چشای شوری داشت!!!